20 september | Voettocht voor Vrede

Net als andere jaren wordt er weer een Voettocht voor Vrede georganiseerd in Delft-Zuid. Dit is een samenwerkingsverband tussen kerken en moskeeën uit Voorhof en Buitenhof, waarbij ontmoeting en contact met de onbekende buurtgenoot het doel is. We sluiten aan bij de vraag van de Vredesweek: “Wat doe jij in vredesnaam aan veiligheid en vrede?”

De voettocht start op 20 september om 19.00 uur in de Sultan Ahmet-moskee aan de Duke Ellingtonstraat (inloop vanaf 18.45 uur). Na een korte inleiding wandelen we naar de Adelbertkerk voor een tweede inleiding. Vervolgens wandelen we via de Marcuskerk naar de Vierhovenkerk (Obrechtstraat) voor een derde inleiding.

We besteden ook aandacht aan het project ‘Wij West, gelijke kansen voor iedereen’. Hierbij is de veiligheid in de buurt eveneens een belangrijk onderwerp. Met een plenair gesprek over de inleidingen ronden we om 21.00 uur de voettocht af.
Meer informatie bij Henny Melis h.melis@kpnmail.nl  of Peter Plugers  scriba@vierhoven-delft.nl