2 juni | CityKerkdienst | Nieuwe Kerk

Waar ben je thuis?

Wanneer voel je je thuis? Op een plek? In je eigen huis? In een groep mensen? Waar je thuis bent heeft alles te maken met waar je vandaan komt, welke bagage je met je meedraagt en wie je geworden bent. Een thuis is waar je daarin jezelf kan en mag zijn. En waar jouw eigenheid en inbreng mede de sfeer en de cultuur kunnen bepalen. Waar er ruimte is om je verbinden met een ander en tegelijk om je terug te trekken.

In de CityKerkDienst van juni verkennen we de vraag waar je thuis bent. Daarbij laten we ons inspireren door de Bijbel die een boeiend perspectief inbrengt: thuis is waar je naar onderweg bent. Een thuis dat je gegeven wordt door de God die zijn weg met je gaat.

De CityKerkDienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Inloop met lunch vanaf 14.30 u, met aansluitend om 14.45 u de dienst.
CityKerkDienst is een maandelijkse open viering in de Nieuwe Kerk. Al meer dan 10 jaar bieden we deze diensten in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met een bijbellezing, een overdenking en mooie liederen. De CityKerkDienst is een activiteit van CityKerk Delft, onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.