18 mei | Interkerkelijke Pinksterviering ‘bij Eén’ | Nieuwe Kerk

Onder het motto ‘Delft bij Eén’ is er zaterdagavond 18 mei in de Nieuwe Kerk weer een interkerkelijke Pinksterviering. Gelovigen uit verschillende Delftse kerken vieren dan in hun diversiteit samen dit feest. Pinksteren is het feest van de komst van de Heilige Geest, die mensen over alle grenzen heen verbindt. Het thema van de Pinksterviering is ‘troost’, geënt op het kunstproject Feest van de Geest. Het zingen wordt begeleid door een muziekgroep uit meerdere kerken en door orgelspel. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.

Het initiatief voor Delft bij Eén komt uit de Raad van Kerken, vanuit een verlangen om als kerken gezamenlijk op te trekken. De viering wordt voorbereid door een diverse groep uit verschillende kerken. We hopen dat we de eenheid, die we in de voorbereidingsgroep in het klein hebben ervaren, ook op 18 mei beleven, samen met veel mensen vanuit een verscheidenheid aan tradities en achtergronden. We nodigen u en jou van harte uit om mee te doen.

Aanvang 19.30 uur; zingen vanaf 19.25 uur; inloop vanaf 19.00 uur.