20 november | Landelijke werkdag vluchtelingen

Welke ruimte hebben wij over voor mensen in nood? Waar is de barmhartige rek in onze systemen? Welke randen en marges kunnen wij veiligstellen voor mensen zonder papieren? Deze vragen komen aan de orde op de werkdag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken op

zaterdag 20 november 2021, 10.00 – 16.00 uur, in de Bergkerk, dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd voor deze werkdag.

Doel van de dag is de situatie van rechteloze vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen?

Voor het programma en opgave van deelname: zie de website van de Raad van Kerken. De toegang is gratis, voor een lunch wordt gezorgd. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.