Stedenband Delft-Esteli beperkt activiteiten

Het bestuur van de stedenband Delft-Estelí bericht het volgende.

Al eerder berichtten we over de moeilijke periode waar de stedenband doorheen gaat. De band begon in 1984 als een orgaan voor hulp aan Nicaragua en de stad Estelí waar wederopbouw na een verschrikkelijke oorlog centraal stond. De relatie groeide sindsdien uit tot een uitwisselings- en vriendschapscontact, zoveel mogelijk op gelijkwaardige basis.  Momenteel voelen we ons ernstig gemuilkorfd als Nicaragua zucht onder een steeds meer onderdrukkende dictatuur. Bovendien is de organisatie achter het kantoor dat we samen met de andere Europese stedenbanden met Estelí hadden, door de Nicaraguaanse regering verboden verklaard. Daarmee vallen belangrijke mogelijkheden voor contact met en begeleiding van onze partners in Estelí weg.

Nicaraguanen en Estelianen durven zich niet meer in het openbaar over politiek of zelfs de huidige situatie in hun land uit te laten. Onze laatste partner waaraan we financiële steun geven, heeft ons bijvoorbeeld uitdrukkelijk gevraagd geen openbare berichten in onze media op te nemen. Het tekent de gevoeligheid waarin iedereen op dit moment moet werken.

Daarbovenop komt het bericht van 1 oktober dat Daniel Ortega de diplomatieke banden met Nederland met onmiddellijke ingang heeft verbroken. Nederland had namelijk aangedrongen op het respecteren van de mensenrechten. Daarnaast is de diplomatieke vertegenwoordiger van de Europese Unie in Nicaragua tot persona non grata verklaard. Ook op dat vlak verstoort Nicaragua de relaties. Dit alles maakt al te openbare contacten vanuit Nederland in Nicaragua ronduit gevaarlijk.

Naar aanleiding van de verslechterende situatie in Nicaragua heeft het bestuur van de Stichting Stedenband Delft-Estelí al op 28 september besloten de activiteiten op een nog lager pitje te zetten. Het betekent onder andere dat we geen financiële bijdrage aan de Vrienden van Estelí meer zullen vragen voor het in stand houden van de stedenband. We gaan teren op onze reserves. Het betekent ook dat we de kwartaalsgewijze distributie van een gratis pak koffie onder de Vrienden zullen stopzetten.

We gaan wel door met het verkopen van koffie. Daar zoeken we een vast Delfts kanaal voor. Momenteel zijn we in gesprek met de Hortus Botanicus. Daar is afgelopen jaar al een tijdje onze koffie te koop geweest. Ook de contacten met de buurtorganisatie in Estelí, waaraan we de afgelopen jaren bescheiden financiële steun hebben verleend, willen we voortzetten. Dat gaat enigszins onder de (dictatoriale) radar. We nodigen de Vrienden van Estelí en overige belangstellenden van harte uit wel een donatie aan het buurtwerk in Estelí te doen. Dat kan op het bekende bankrekeningnummer onder vermelding van “Buurtwerk Estelí”.

Het bestuur blijft aan en zal vanaf nu eens per jaar, eind eerste of begin tweede kwartaal, bijeenkomen. Dan zullen we steeds beoordelen of we vanuit onze reserves een (extra) bijdrage aan het project buurtwerk in Estelí kunnen geven. Na iedere vergadering brengen we onze kring van Vrienden en anderen op de hoogte van het wel en wee van de stichting en van het project in Estelí.

In praktische zin houden we de website vooralsnog in de lucht en stoten we het telefoonabonnement af. Nieuwsbrieven zullen sporadisch verschijnen. Omdat het momenteel zeer moeilijk is een bankrekening voor een vereniging of stichting, zeker met doelen in het buitenland, te openen, houden we de bankrekening aan. Want mocht de situatie in Nicaragua ten goede keren, sluiten we een herstart niet uit.

Het is pijnlijk om na 38 jaar het werk van de stedenband zo te moeten beperken. De andere Europese zustersteden van Estelí worstelen ook met deze situatie. We geven het nog niet op, maar een uitwisseling vanuit maar één kant is niet werkbaar.

Reacties en vragen naar aanleiding van ons bericht kunt u sturen naar info@delft-esteli.nl.