Diaconie al doende…

Ds. Fred van Helden is als diaconaal predikant aangesteld door de Protestantse Gemeente Delft. Hij zoekt in Delft waar mensen hulp nodig hebben en waar kerken en maatschappelijke organisaties hulp bieden. Hij probeert bruggen te slaan om samen de stad van dienst te zijn.

Hij doet in zijn Nieuwsbrief verslag van wat hij op zijn pad tegenkomt.