9 mei | Hemelvaart in de Hofkerk

De wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël, Vierhoven van de PG Delft en de Evangelisch- Lutherse gemeente combineren dit jaar verschillende tradities. We beginnen met dauwtrappen: er is een rondwandeling in de ochtend vanaf de Hofkerk. Bij terugkomst is er een ontbijt in de Hofkerk, en daarna is er een Poëzieviering. Je kunt aansluiten wanneer je wilt. Voor de wandeling en het ontbijt wordt een minimale bijdrage gevraagd van 5 euro. De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project “Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India”.

Poëzieviering

In de Poëzieviering is het thema Troost, hetzelfde als bij het kunstfestival Feest van de Geest. Iedereen mag voor deze viering gedichten, songteksten en suggesties voor liederen aandragen. Het liefst passend bij het thema Troost. Je mag ook zelf een gedicht of lied schrijven. In de viering mag je het gedicht voordragen met een uitleg waarom het je raakt. Aanmelden en inleveren van gedichten kan tot en met zondag 5 mei. Fred van Helden, favanhelden@gmail.com

Wandeling:         start Hofkerk 7.00 uur

Ontbijt:                Hofkerk 8.30 uur

Poëzieviering:    Hofkerk 9.30 uur!

Aanmelding: intekenlijst in de HI4-gemeenten of bij Dick de Haas dickdehaas@gmail.com