5 mei | CityKerkdienst | Nieuwe Kerk

Troost: geven en ontvangen

‘Troost’ is het thema van het Feest van de Geest, een kunstroute langs 12 Delftse kerken in de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren. Kunstenaars uit de regio presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen.
Ook de CityKerkDienst van 5 mei staat in het teken van dit thema. Iedereen heeft te maken met verdriet, met pijn, met verlies en heeft daarin troost nodig. Troost is de steun die je ervaart als je weet dat jouw verdriet erkend en gezien wordt en je er  niet alleen voor staat. We hebben het nodig troost te ontvangen, maar kunnen het ook geven. We lezen een tekst uit de Bijbel van de apostel Paulus die de troost die hij van God ontvangt, ziet als een kans om anderen troost te geven. Wieneke Bremer, een van de kunstenaars van het Feest van de Geest, zal daarbij vertellen hoe zij in haar werk troost wil verbeelden en bieden.

De CityKerkDienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Inloop met lunch vanaf 14.30 uur, met aansluitend om 14.45 u de dienst.

CityKerkDienst is een maandelijkse open viering in de Nieuwe Kerk. Al meer dan 10 jaar bieden we deze open diensten in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met een bijbellezing, een overdenking en mooie liederen. De CityKerkDienst is een activiteit van CityKerk Delft, onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.