Thema

Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 stonden christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vond in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt landelijk georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je materialen bestellen.

Ook in Delft waren er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.  Vanwege de coronamaatregelen zijn alle vieringen online gehouden.  Hoe u die kunt terugkijken of beluisteren vindt u op de volgende pagina.

 

 

 

Vervolgpagina’s