6 december | Zoekdienst | Nieuwe Kerk | 15.00 uur

Elke eerste zondag van de maand organiseert de Protestantse Gemeente Delft een zogeheten zoekdienst, een laagdrempelige kerkdienst voor mensen die niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan, maar wel “zoekend” zijn.
Voor de komende wintermaanden verplaatsen we de zoekdienst naar de Nieuwe Kerk, omdat de Oude Kerk in de wintermaanden wel erg fris is en de kapel in die kerk in deze coronatijd te krap.
Daarmee verschuift ook het tijdstip naar 15.00 uur (inloop 14.30 uur).
Het thema van de zoekdienst van 6 december is ‘niet gezocht, toch gevonden’. Het Bijbelse verhaal over Zacheüs staat hierbij centraal. Ds. Christiaan Olie gaat deze keer voor.
Voor en na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, op anderhalve meter afstand. Om 14.30 uur gaan de deuren van de Nieuwe Kerk open. Welkom!