Restauratie Van Oeckelenorgel | Doe mee…

Het Van Oeckelenorgel in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde is deels gerestaureerd, maar het “bovenwerk” moet nog. Daarvoor ontbreekt nog 10.000 euro.
Helpt u mee? Met uw bijdrage maakt u de restauratie mogelijk, en het levert u ook nog een aardige tegenprestatie op.

Kijk op  www.voordekunst.nl/projecten/11804 voor meer informatie. Alle beetjes helpen!