Nieuwsbrief Interkerkelijk Dovenpastoraat

U kunt hier de Nieuwsbrief van oktober van het Interkerkelijk Dovenpastoraat downloaden.

Nieuwsbrief-2020-4