Nieuwsbrief herfst 2021 | Dovenpastoraat

In de onderstaande Nieuwsbrief Herfst 2021 van de Interkerkelijke Commissie (IC) Delfland-Rotterdam voor de pastorale verzorging van doven treft u een overzicht aan van kerkdiensten en activiteiten die worden georganiseerd voor de doven binnen de regio Delfland-Rotterdam.
De IC Delfland-Rotterdam maakt deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Daarin zijn de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt vertegenwoordigd.

Nieuwsbrief IC Delfland-Rotterdam Herfst 2021