Kerstcollecte 2020

 

Ook dit jaar heeft de Raad van Kerken twee doelen gekozen voor de Kerstcollecte. Het eerste doel is het kinderwerk van YfC Jongerencentrum The Mall. Het tweede doel is het Interkerkelijk Sociaal Fonds. Ook al kunnen wij niet fysiek collecteren, uw digitale gift is meer dan welkom.

Stort uw bijdrage op NL33 INGB 0001 9424 33 o.v.v. Kerstcollecte 2020, of gebruik deze QR code               Kerstcollecte 2020

De volledige folder kunt u hier downloaden.