Gezocht: gastvrije lunchtafels voor 3e Kerstdag

In deze kerstperiode blijft een deel van de internationale studenten noodgedwongen in Delft. Er is veel eenzaamheid onder studenten, in het bijzonder onder internationale studenten. Veel studenten wonen alleen en volgen alle lessen online.

Voor internationale studenten is het extra zwaar omdat zij geen familie hebben om op terug te vallen. Voor hen is het beleven van de Nederlandse gezelligheid en de ervaring dat mensen naar hen omzien van grote waarde.

In het kader van ‘kerst v(ers)ieren we samen” bieden we hen de mogelijkheid om aan te schuiven in een Nederlands huis om de typisch Nederlandse gezelligheid te ervaren. Heeft u interesse om op zondag 27 december, 3e kerstdag, van 12 tot 16 uur twee internationale studenten of PhD’s bij u thuis te ontvangen?

Meer informatie via deze link: www.motiv.tudelft.nl/join-others-on-christmas/