Binnenstadskerken open voor stilte en bezinning

De Nieuwe Kerk en de Maria van Jessekerk zijn ook nu ’s middags geopend voor stilte en bezinning. Heeft u behoefte aan een gesprek met een van de aanwezige pastores of vrijwilligers, wilt u zo maar even binnenlopen, een gebedsintentie achterlaten, een kaarsje branden?
De Nieuwe Kerk is open van maandag t/m woensdag tussen 12.00 en 15.00 uur.
De Maria van Jessekerk is open van donderdag t/m zaterdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur.
Loop eens binnen. U bent van harte welkom.

De overheidsrichtlijnen zijn uiteraard van kracht.
De kerkgebouwen hebben bij deze openstelling geen functie als plek van samenkomst of van toeristische bezichtiging , maar enkel als een stiltecentrum. In de Nieuwe Kerk is een beperkt deel toegankelijk en wordt een beperkt aantal mensen tegelijk binnen gelaten. Bezichtiging van de expositie en het grafmonument van Willem van Oranje is niet mogelijk.