9 oktober | Diaconale dag | Marcuskerk

Op zaterdag 9 oktober van organiseert de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft een diaconale dag. Centraal staat de vraag:  Wat kunnen we voor de stad betekenen? En wat betekent dat voor hoe we ons organiseren?

In workshops wordt het diaconaal aanwezig zijn in Delft vanuit verschillende perspectieven belicht. De workshops zijn bedoeld om te inspireren en na te denken over de rol van de diaconie in Delft. De diaconie heeft daarom Delftse workshopleiders gezocht, die de context kennen. Zo zoeken we naar succesfactoren, om zo na te denken over welke organisatie past bij de diaconie van de toekomst.

  • Rooms Katholiek Stadsdiakonaat (Melchior Kerklaan) – hoe denkt het RK Stadsdiakonaat over diaconaal aanwezig zijn in de stad?
  • Citykerk (René Strengholt) – hoe kunnen we diaconaat verbinden aan de citykerk en evangelisatie?
  • Raad van Kerken (Fred van Helden) – hoe kunnen we als diaconie participeren in maatschappelijke initiatieven (zoals bijvoorbeeld de ‘coalitie één tegen eenzaamheid’)?

Praktische informatie

De diaconale dag op zaterdag 9 oktober vindt plaats in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2, )en is bedoeld voor gemeenteleden PG Delft (waaronder ambtsdragers) en andere betrokkenen en duurt van 10.00u tot 13.00u en wordt afgesloten met en lunch. Opgeven voor de lunch via diaconie@pgdelft.nl