5 februari | Zoekdienst | Nieuwe Kerk

‘Wat is je perspectief?

In de zoekdienst van zondag 5 februari sluiten we de serie af over de woenstijnreis van het volk Israel. Nog één rivier scheidt het volk van het beloofde land. God baant voor hen een weg door de rivier, waarna ze het land kunnen binnentrekken. Het einde van een lange reis en het begin van een nieuw hoofdstuk. Het volk ging op weg met een belofte en ontdekt dat God waarmaakt wat Hij belooft.

Kunnen we dat ook zeggen over onze reis door het leven? In hoeverre hebben we een bestemming? Een perspectief dat ons gaande houdt? En waar baseren we dat op? Deze vragen staan centraal in de zoekdienst, in overdenking en liederen.
De dienst is om 14.45 uur in de Nieuwe Kerk (Markt), met inloop vanaf 14.30 uur. Stadspredikant Rene Strengholt gaat voor.

De zoekdienst is een activiteit van de Protestantse Gemeente Delft i.s.m. CityKerk Delft.