31 maart | Participatiekoor | Raamstraatkerk

Op vrijdag 31 maart vindt in de Franciscus en Clarakerk in Delft het lustrumconcert plaats van het Participatiekoor. Onder leiding van dirigent Ardjoena Soerjadi zingen mensen met dementie en hun mantelzangers samen met het Holland Symfonie Orkest de hoogtepunten uit de Matthäus Passion van J.S. Bach. Een hartverwarmend concert voor iedereen die te maken heeft met dementie of liefhebber is van misschien wel de mooiste koormuziek die Bach ooit schreef.

5 jaar Bach door mensen met dementie
Sinds de oprichting in 2018 van het eerste inclusieve oratoriumkoor voor mensen met dementie, brengt het Participatiekoor elk jaar in de Passietijd een speciale uitvoering van Bachs Matthäus Passion. Het begon vijf jaar geleden als een experiment met zangers met dementie die graag nog klassieke koormuziek wilden blijven zingen, maar daarvoor nergens meer terecht konden.  In de inmiddels vier Participatiekoren die Nederland rijk is hebben de afgelopen jaren al meer dan driehonderd mensen met dementie weer mee kunnen zingen.

Ook dit jaar weer zijn zangers met dementie de uitdaging aangegaan om – niet als patiënt, maar als evenwaardige zangers – aan te sluiten in de Matthäus-traditie. Hierbij worden zij ondersteund door mantelzangers. Dat zijn ervaren koorzangers die mensen met dementie in een veilige omgeving helpen bij het verkennen van hun muzikale talenten en het vormgeven aan hun veranderende leven. En dat leidt tot indrukwekkende resultaten.

Voor kaartjes en meer informatie kan men terecht op de website van het Participatiekoor.nl
Aanvang: 20.00 uur.