30 april | Zoekdienst | Nieuwe Kerk

“Kracht in kwetsbaarheid”

In hoeverre laat je jezelf zien aan anderen? Kwetsbaarheid kan eng lijken, maar geeft ruimte om geliefd te worden en lief te hebben. Het is mooi hoe we dat in de Bijbel ook zien, bij de apostel Paulus. Hij schaamde zich niet voor wat hij noemt zijn zwakheden, maar zag er kans in om juist van betekenis te kunnen zijn voor God en voor anderen. Er ligt kracht in kwetsbaarheid.

De zoekdienst is een maandelijkse toegankelijke viering in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met inhoud en mooie liederen. De zoekdiensten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeente Delft en CityKerk.
De dienst op 30 april begint om 14.45 uur (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Van harte welkom!