3 september | CityKerkDienst “nieuw en vertrouwd”

Welkom op zondag 3 september in de eerste CityKerkDienst, de nieuwe naam voor de zoekdiensten in de Nieuwe Kerk. De nieuwe naam drukt uit dat deze maandelijkse open dienst in het hart van de stad geen losstaande activiteit is, maar – een belangrijk –  onderdeel van CityKerk Delft en een gezamenlijke activiteit van de Protestantse Gemeente Delft.

De CityKerkDiensten staan in het nieuwe kerkelijke seizoen in het teken van de vraag naar ‘echt mens-zijn’. Ook voor andere activiteiten van CityKerk hanteren we ‘op zoek naar echt mens-zijn’ als jaarthema. In een veranderende wereld is dit een urgent thema. Wie zijn we als mens als ons leven steeds meer bepaald wordt door techniek en media? Hoe bewaren we de humaniteit in een wereld waarin heel veel op ons afkomt en de tegenstellingen toenemen? Wie ben ik bij alle stemmen en verwachtingen van de wereld om mij heen?

In de eerste CityKerkDienst van het seizoen zetten we in met de vraag ‘wat ben ik waard?’ Waar ontleen ik mijn waarde aan als mens? Moet ik die waarde zelf waarmaken of is die mij gegeven? Wat ben ik waard als ik niet kan voldoen aan de verwachting van anderen en van de samenleving? In de bijbel wordt je waarde als mens niet ontleend aan de waardering van anderen of van jezelf. Je waarde ligt verankerd in het basisgegeven dat God je geschapen heeft naar zijn beeld. Hoe kan dit perspectief de richting geven in onze zoektocht naar wat we waard zijn en wat echt mens-zijn is?

In de CityKerkDienst in de Nieuwe Kerk komen vertrouwde elementen van de zoekdiensten terug: de koffie/thee en broodjes vooraf, de ontmoeting met elkaar, interactieve momenten, mooie liederen, momenten van stilte, een bijbellezing en een overdenking. De dienst begint om 14.45 u. Inloop vanaf 14.30 u. De dienst wordt geleid door René Strengholt, stadspredikant van de Protestantse Gemeente Delft