Noodfondsen

In geval van geestelijke of materiele nood of andere urgente zaken gelieve allereerst contact op te nemen met desbetreffende kerk. Alle kerken in Delft staan onderaan de Home-pagina van deze site vermeld.

Veel mensen in financiële nood bellen of mailen de Raad van Kerken Delft. Sneller is het om rechtstreeks contact op te nemen met de (zelfstandige) organisaties.

Voedselbank Delft  

Kijk op de website voor aanmelding en openingstijden.

Interkerkelijk Sociaal Fonds 

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Delftse geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het ISF moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Delft. Cliënten, die buiten Delft wonen, worden door ons niet geholpen, maar zijn aangewezen op hulp in hun eigen woonplaats.

Het ISF werkt alleen op afspraak. Bel 06 – 46730542 voor het maken van een afspraak of kijk op https://www.isfdelft.nl/contact-2/

R.K. PCI (Ursulafonds)

De Sint Ursulaparochie Delft heeft één PCI voor alle vier de kerklocaties. De PCI staat bekend onder de naam Sint Ursulafonds. Klik op de link hierboven voor alle contactgegevens.

Algemeen

Voedselbanken, kledingbanken, speelgoedbanken voorkomen verspilling. En voor een betrekkelijk kleine groep mensen zijn deze banken bittere noodzaak. Waar zijn ze? Hieronder een aantal adressen; zoveel mogelijk landelijke sites waar lokale adressen worden vermeld. Zoek op internet ook eens met zoekwoorden als spullenbank, cadeautjesbank, klussenbank.

Voedselbanken

www.voedselbankennederland.nl

Kledingbanken

www.kledingbank.nl
Zie: Kledingbanken per provincie

Speelgoedbanken

Enkele lokale banken:

Vakantiebank

In Delft: http://www.vakantiebankdelft.nl
www.devakantiebank.nl
In de Gids Betaalbare Vakanties zijn veel meer tips en adressen i.v.m. betaalbare vakanties te vinden.

Weggeefwinkels

Een weggeefwinkel is sociaal cement van een wijk en een winkel waar spullen gratis te verkrijgen zijn. Een wezenskenmerk van een weggeefwinkel is onvoorwaardelijkheid, dat iedereen er welkom is, zowel om spullen te halen als om spullen te brengen, dus zonder dat hier voorwaarden aan worden gesteld.

LETS

Letskringen in Nederland (Local Exchange Trading System). Voor meer informatie zie Lets Contact

Repair Café’s

In verschillende steden repareren mensen elkaars spullen.
In Delft: http://repaircafe.nl/delft/