Nieuwe brochure | Werken van barmhartigheid

In de reeks Oecumenische Bezinning heeft de landelijke Raad van Kerken een nieuwe brochure gepubliceerd: Werken van Barmhartigheid. 

Als weerspiegeling van Gods barmhartigheid is het doen van goede werken de basis van het christelijk handelen in de wereld. Reden genoeg om hieraan een uitgave te wijden. In de laatste week van april verschijnt deze brochure, die verkrijgbaar is via de webshop van de Raad van Kerken Nederland.