De 40-dagentijd | Vasten van week tot week

Na woensdag 17 februari – Aswoensdag – begint de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer, tot aan Pasen.

Tegenwoordig vasten veel mensen door in deze periode bijvoorbeeld af te zien van alcohol, roken, snoepen, televisie kijken. In de katholieke traditie was het gewoon om in deze periode, met uitzondering van de zondagen, geen vlees te eten.
Maar wat wordt er dan wel gegeten? Toch nog een scala van gerechten die gebaseerd zijn op de Bijbelverhalen in de veertigdagentijd. Deze verwijzen naar de tocht van Jezus vanuit de woestijn naar Jeruzalem. Natuurbeelden in die verhalen belichten het geheim van dood en leven.

Inspiratie en recepten zijn te vinden op de website van Samen Eerlijk Eten