10 maart | Bid- en dankdag

Op woensdag 10 maart of de zondag erop volgend is het Biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt die begin februari zal verschijnen, met als titel ‘Van crisisjaar naar Jubeljaar’.

Wilt u de brochure bestellen of meer informatie? Kijk op de website van de Raad van Kerken Nederland