Persbericht mei 2021

Delft – mei 2021
Het comité Hugo de Grootlezing heeft Marli Huijer uitgenodigd om dit jaar de lezing uit te spreken. Deze lezing is de laatste jaren uitgegroeid tot een echt Delfts event dat tweejaarlijks plaatsvindt in de Nieuwe Kerk. In 2021 vindt de lezing plaats op 23 september.

Het comité Hugo de  Grootlezing is een samenwerkingsverband van de Raad van Kerken, TOPdelft, Delftse Bruggen, het studentenpastoraat en de gemeente Delft. Samen organiseren zij deze lezing om te vieren dat Delft naast kennisstad, ook een verbonden stad wil zijn. De lezing is een inspiratiebron voor de manier waarop we in onze stad samenleven.

De lezing is dan ook vrij toegankelijk en laagdrempelig. Voorafgaand aan de lezing is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje, drankje, muziek, theater. Daarbij wordt aansluiting gezocht met het leven van Hugo de Groot. Dit jaar is zijn ontsnapping uit Loevestein precies 400 jaar geleden. Aansluitend op de lezing is Marli Huijer gevraagd een aanzet te geven tot een stadsbrede dialoog die in kleinere groepen kan worden voortgezet.

Marli Huijer was van 2015-2017 Denker des Vaderlands en is als publieksfilosoof verbonden aan de Erasmusuniversiteit. Het comité Hugo de Grootlezing heeft haar uitgenodigd om in de traditie van Hugo de Groot te spreken over burgerschap.

Door de covid-crisis is menselijk contact vooral beperkt tot Zoom- en Team-bijeenkomsten en eenzaamheid is een nog ernstiger probleem geworden. Alhoewel sociale media zijn opgezet met de belofte van verbinding zijn er bubbles gecreëerd met als gevolg toenemende afstand en onbegrip. Hoe vinden wij elkaar? Wat maakt bewegingen als Black Lives Matter en de klimaatbeweging tot een succes? Waar ligt onze verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar? Meer informatie? Mail naar info@topdelft.nl of kerkendelft@outlook.com